Risicoanalyse NEN-EN-IEC 62305-2

Vaak wordt de vraag gesteld of er een bliksembeveiliging nodig is voor een object en welke klasse dan van toepassing is. Om daar een goed en betrouwbaar advies in te geven voert Jules Goossens een risicoanalyse uit conform de norm NEN-EN-IEC 62305. In deel 2, NEN-EN-IEC 62305-2, staat de methodiek omschreven die Jules Goossens nauwkeurig volgt om het risico van blikseminslagen en bliksembeveiliging voor u te bepalen. 

 

Risicoanalyse en evaluatie

Het spreekt voor zich dat ieder pand en iedere industrie, branche of activiteit verschillende risico’s met zich meebrengen. Ook mogelijke gevolgschades door blikseminslagen verschillen. Bij het analyseren wordt het risico verdeeld in verschillende risicocomponenten. Waar kan inslag plaats vinden en welke schadevormen kunnen dan optreden? In het rapport wordt het totale risico bekeken in relatie tot een geaccepteerd risico. Evenals het risico voor personen, openbare diensten en cultuurgoed. Zijn die risico’s acceptabel, dan komen de economische aspecten in beeld. Hiervoor wordt een geavanceerde berekeningsmethode gebruikt.  


Rapport risicoanalyse bliksembeveiliging

Na de risicoanalyse NEN-EN-IEC 62305-2 ontvangt u een helder rapport waarin u inzicht krijgt in de risico’s van uw organisatie en hoe u deze kunt beperken. Wij maken voor u een offerte op maat met een plan van aanpak, zodat u de kosten en de risico’s tegen elkaar kunt afwegen.    

 

Meer informatie over Risicoanalyse NEN-EN-IEC 62305-2? Neem contact op met Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V.