Potentiaalvereffening

 

Gevaarlijke spanningswisselingen

Potentiaalvereffening betekent dat verschillen in spanning geneutraliseerd worden. Zo worden levensgevaarlijke situaties voorkomen, bijvoorbeeld bij blikseminslag. De bliksemstroom komt binnen via kabels en leidingen en het pand, de installaties en de apparaten komen onder verschillende spanningsniveaus te staan. Overslag van spanning is een groot risico.
Het installeren van alleen een externe bliksembeveiliging kan niet voorkomen dat de spanningswisselingen schade toebrengen aan installaties. Potentiaalvereffening doet dat wel: de spanning wordt vereffend en op gelijk niveau gebracht.  
 

Aanleg potentiaalvereffening

Jules Goossens legt professioneel potentiaalvereffening aan voor zowel kleine als grote bedrijven. Voor installateurs, aannemers of voor directe eindgebruikers. Tussen de delen die bliksemstroom geleiden, denk aan water- en gasleidingen, verwarmingsinstallaties, computerapparatuur, kabels en trappen worden geleidende verbindingen geplaatst. De potentiaalvereffeningsrail zorgt voor aansluiting op de veiligheidsaarding en de al dan niet aanwezige bliksemafleiderinstallatie.
 
Soms is aanvullende overspanningsbeveiliging nodig in combinatie met potentiaalvereffening, bijvoorbeeld bij gevoelige actieve geleiders zoals voedingsleidingen, data- en telecomkabels. Jules Goossens heeft de specialistische kennis in huis om hier advies in te geven en de aanleg te realiseren. Belangrijk, want het onjuist aanleggen van potentiaalvereffening kan functieverlies van bepaalde bekabeling teweegbrengen. 
 

Potentiaalvereffening en EMC-aarding

Met overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening bent u beschermd tegen bliksemschade en overspanning. In een optimale situatie zijn de aanvullende overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening tevens deel van een EMC-aarding. U bent dan direct beschermd en beveiligd tegen storingen. 

Meer informatie over Potentiaalvereffening? Neem contact op met Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V.