Overspanningsbeveiliging

Bij blikseminslag kan de elektrische spanning oplopen tot miljoenen volt, zowel bij directe als indirecte blikseminslag. Het spreekt voor zich dat elektrische apparaten of elektrotechnische apparaten dit hoge voltage niet aankunnen en onherstelbaar beschadigd raken. Denk aan overspanning op telefonie, data, kabels en voedingen. Vaak bent u juist van deze elektronica sterk afhankelijk. Om uw apparaten en installaties te beschermen tegen te hoge spanning bij indirecte blikseminslag is overspanningsbeveiliging noodzakelijk. 
 

Werking overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging zorgt ervoor dat bij te grote spanningsverschillen de elektrische stromen opgevangen worden en afgeleid naar de aarde. Elektrische apparaten of installaties blijven zo beschermd. 
 

Risicoanalyse overspanningsbeveiliging

Hoe de overspanningsbeveiliging ingericht moet worden, is voor elk bedrijf anders. Jules Goossens is deskundige binnen een scala aan branches. Bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging in datacenters of binnen de chemische industrie. 
 
Om de benodigde overspanningsbeveiliging in kaart te brengen voert Jules Goossens een risicoanalyse overspanningsbeveiliging uit. Hierbij wordt geïnventariseerd van welke apparatuur of installaties u afhankelijk bent, welke eisen eraan worden gesteld en of alles beveiligd moet worden of wellicht slechts een deel. Het niveau van overspanningsbeveiliging wordt bepaald aan de hand van de norm NPR 8110, de Nederlandse Praktijk Richtlijn die de overspanningsbeveiliging in risicoklassen indeelt. Het vereiste niveau hanteert een puntensysteem: hoeveel risico loopt een specifiek apparaat? Jules Goossens zorgt voor een uitgebreid adviesrapport, maatwerk voor uw onderneming. 
 

Installatie overspanningsbeveiliging

Jules Goossens is maatwerkspecialist in overspanningsbeveiliging met een eigen professioneel team van technici. Ook installateurs en aannemers zijn vaak vaste partner van Jules Goossens bij de installatie van overspanningsbeveiliging. Verbouwingen, veranderingen van situaties of aanpassingen vergen inzicht in de installatie. Daarom is het belangrijk de gevolgen van verbouwingen voor de overspanningsbeveiliging in beeld te hebben en er actie op te ondernemen. 
 

Inspectie overspanningsbeveiliging

Een overspanningsbeveiliging vraagt ook om beheer en onderhoud. Wilt u daarnaast voorkomen dat de beveiliging niet meer aansluit op de nieuwe situatie, dan is inspectie door een professionele partij een vereiste. Jules Goossens is hiervoor graag uw partner. De inspecties zullen worden uitgevoerd conform de geldende normen van de NEN-EN-IEC 62305.
 

Overspanningsbeveiliging zonnepanelen

Als ik zonnepanelen heb, is overspanningsbeveiliging dan noodzakelijk? Deze vraag wordt vaak gesteld. Hoewel niet verplicht, is er altijd het risico op overspanning, met als gevolg schade aan kabels, connectoren of panelen. Twijfelt u of de installateur van uw zonnepanelen wel voldoende rekening heeft gehouden met overspanning. Laat dan de inspectie uitvoeren door een professionele partij, zoals Jules Goossens. Uiteraard geven wij ook graag advies aan installateurs van zonnepanelen.  

Meer informatie over overspanningsbeveiliging? Neem contact op met Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V.