Onze visie

Duurzaam veilig tegen elektrische verschijnselen

Bliksem is een veel voorkomend elektrisch verschijnsel dat schade kan veroorzaken. Andere potentieel schadelijke elektrische verschijnselen zijn gas- of stofexplosies, elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en elektrostatische ontladingen (ESD).

Onze visie is dat wij als team Jules Goossens in onze omgeving willen bijdragen aan continuïteit, veiligheid en rust. Daarom bieden wij onze klanten duurzame oplossingen tegen schadelijke elektrische verschijnselen. Duurzaamheid is niet alleen van toepassing op de gekozen oplossing en materialen, maar zeker ook op de veilige en duurzame wijze van uitvoering van onze werkzaamheden.

Oplossingen bestaan enerzijds uit installaties ter voorkoming van het elektrische verschijnsel, bijvoorbeeld ESD, of anderzijds ter voorkoming van schade, bijvoorbeeld bij bliksem. Soms is onderzoek en advisering omtrent de inrichting van een bedrijfsproces of situatie voldoende en is een beschermende installatie niet nodig. Om beschermende installaties feilloos te laten functioneren is optimale instandhouding in de vorm van periodieke inspectie, onderhoud en beheer een must.

Onze dienstverlening komt bij uitstek tot zijn recht in industrie, data-/telecommunicatie, infrastructuur en (centrale) voorzieningen.