NEN 1010/ NEN 3140 Inspecties

In de NEN 1010 is een reeks veiligheidsbepalingen opgenomen, die van toepassing zijn op elektrische installaties voor laagspanning en komen onder andere voor in woningbouw, kantoren en industrieën. Ook uw elektrische installaties moeten voldoen aan deze NEN 1010 normen. 
 

NEN 1010 keuring

Om te bepalen of uw elektrische installaties vanuit de NEN 1010 voldoen, voert Jules Goossens een NEN 1010 keuring uit. Dat is noodzakelijk bij en opleveringsinspectie (nieuwe installatie), maar ook bij een periodieke inspectie (uitbreiding en/of aanpassing van de installatie).
Ook voor installateurs is Jules Goossens een partij die de NEN 1010 keuring kan uitvoeren. Een installateur mag een nieuwe of uitgebreide elektrische installatie namelijk pas in gebruik nemen als er een rapportage is waaruit blijkt dat aan de NEN 1010 is voldaan. 
 

Inspectie NEN 1010 en NEN 3140

Na het in gebruik nemen van elektrische installaties is periodieke inspectie belangrijk. De inspecteur controleert of de elektronische installatie nog voldoet aan de NEN 1010. In de norm NEN3140 staat omschreven hoe u veilig werkt met en aan elektrotechnische laagspanningsinstallatie.
De norm NEN 3140 is belangrijk voor uzelf, omdat u uw medewerkers veilig wilt laten werken, maar ook de Arbowet ziet hierop toe. Bovendien is de NEN 3140 van belang bij verzekeringskwesties. Wanneer u verzuimt om de installaties periodiek te laten keuren, kan een verzekeringsmaatschappij eventuele schades weigeren uit te keren.
Jules Goossens voert NEN 1010 inspecties en NEN 3140 inspecties uit met een visuele inspectie en met metingen en beproevingen. Hierbij inspecteren we onder andere de staat van de installatie, de actuele installatietekeningen, de verbindingen van aardleidingen, beveiligingstoestellen en voeren metingen uit.   
?

NEN 1010 en NEN 3140 en bliksembeveiliging

Voor specifieke expertise rond de NEN 1010 en NEN 3140 normen bij bliksembeveiliging is Jules Goossens de juiste partij. We weten exact welke eisen er gesteld worden bij aarding voor bliksembeveiliging. Die zijn specifieker dan bij aarding in het algemeen, zoals ze in de NEN 1010 staan omschreven. De reden hiervoor is dat blikseminslagen zorgen voor stromen en spanningen die in een hoog tempo en in een hoge frequentie wisselen van niveau of van positief naar negatief wisselen. 
 
Meer informatie over NEN 1010/ NEN 3140 Inspecties? Neem contact op met Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V.