Inspectie aarding en bliksembeveiliging

Een goed aangelegde bliksembeveiligingsinstallatie gaat jaren mee. Wel is het belangrijk de installatie goed te onderhouden is. Inspectie en keuring vormen een belangrijk onderdeel in het onderhoud. Periodiek, maar ook bij kleine verbouwingen, beschadigingen of vandalisme is inspectie gewenst. Jules Goossens werkt met gekwalificeerde inspecteurs, volledig op de hoogte van bliksembeveiliging en veiligheidsaarding. 
 
De expertise van Jules Goossens gaat van medische en chemische bedrijven/industrieën tot telecom- en datacenters. Geheel op de hoogte van de geldende NEN-normen weet u zeker dat u een deskundige partij in huis haalt. 
 
Inspectie van bliksembeveiliging en aarding gebeurt altijd onafhankelijk met als basis de normeringen NEN-EN-IEC 62305, of voor oudere installaties de NEN 1014. Stel dat er gebreken worden geconstateerd dan volgt altijd een onafhankelijk inspectierapport met een advies. Jules Goosens werkt met een gediplomeerd vakbekwaam team dat van herontwerp tot installatie weer voor een deugdelijke en aangepaste aarding en bliksembeveiliging zorgt. 
 
Meer informatie over inspectie aarding en bliksembeveiliging? Neem contact op met Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V.