Project Duurzame inzetbaarheid medewerkers 

Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V. heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een gezonde, veilige en duurzame bedrijfsomgeving. De organisatie wil met het project “Gezond, veilig en duurzaam werken in een zelfstandige werkomgeving” deze koers verder doorontwikkelen. Daarbij moet echter meer rekening gehouden worden met het actief verbeteren van de organisatie op de duurzame inzetbaarheid.. Deze moet binnen de huidige ingezette koers worden vergroot.

De vraagstelling in het project is als volgt:
Op welke wijze kan Jules Goossens Bliksembeveiliging BV een efficiëntere samenwerking tussen de vestigingen en hun werknemers creëren, zodat er meer verantwoordelijkheid is voor de uitvoering en een verbeterd bewustzijn op veiligheidsgebied.  Een uitvloeisel hiervan is een lager ziekteverzuim, meer voldoening in de werkzaamheden, hogere motivatie en minder verloop van werknemers.

Om de vraagstelling te beantwoorden zijn er door middel van desk- en fieldresearch verschillende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Hierbij is er organisatiebreed naar factoren gezocht, die de samenwerking tussen de leidinggevenden en de uitvoering beïnvloeden. Verder is de externe omgeving van de organisatie in kaart gebracht en is er naar marktaspecten gezocht, die een relatie hebben met de aanleiding van het onderzoek.

De resultaten van het onderzoek hebben geresulteerd in enkele verbetertrajecten binnen de organisatie zoals bijvoorbeeld een training voor fysieke belasting en verdere digitalisering van de uitvoerende werkzaamheden.De rapportage is openbaar en per email op te vragen bij onze kwaliteitsmanager Jochen Goevaers (jgoevaers@julesgoossens.nl). Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij de ESF-subsidie Actie DI: Duurzame inzetbaarheid.