Public & Infra

 

Jules Goossens is in Nederland en België een begrip als het gaat om aarding, bliksembeveiliging, overspanningsbeveiliging en NEN3140-inspecties. Wij zijn topspecialist in het voorkomen van schade door elektrische verschijnselen en richten onze dienstverlening onder meer op het segment Public & Infra (zorgsector, energie, drink- en afvalwater, dienstensector).

Voor bedrijven en organisaties in het marktsegment Public & Infra beschikt Jules Goossens over de volgende specialismen:
•    bliksembeveiliging
•    overspanningsbeveiliging
•    aarding
•    potentiaalvereffening
•    EMC-aarding
•    risico analyse NEN-EN-IEC 62305-2
•    NEN3140 / NEN1010 inspecties


 

RWZI Emmen

Het afvalwater van bedrijven en huishoudens stroomt via het riool naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hier wordt het afvalwater gezuiverd en vervolgens gaat het schone water terug naar het oppervlaktewater. Zo kunnen we veilig in het water zwemmen en voorkomen we milieuvervuiling. Jules Goossens heeft bij het RWZI in Emmen de aardings-, potentiaalvereffeningsinstallatie en uitwendige bliksembeveiligingsinstallatie aangebracht op het nieuwe ontvangwerk en bij enkele kelders.


Bol.com Waalwijk

Bol.com, de winkel van ons allemaal! Bol.com verwacht een explosieve groei voor de komende jaren en heeft in Waalwijk een nieuw logistiek centrum gebouwd op het bedrijventerrein Haven Acht. Het omvangrijke gebouw wordt 17 meter hoog en beslaat bijna 10 voetbalvelden. Bouwbedrijf Van Wijnen is de bouwer van het nieuwe distributiecentrum.


Radartoren Neeltje Jans

Op het voormalige werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde heeft aannemer Besix in opdracht van Rijkswaterstaat een walradartoren gebouwd, als onderdeel van de walradarketen. Deze keten maakt het mogelijk het scheepvaartverkeer rondom de Westerschelde te controleren en coördineren. Jules Goossens ontwierp en maakte in opdracht van Wolter & Dros de duurzame bliksembeveiliging.


Waternet Amsterdam e.o.

Een veilig waterleidingstelsel is essentieel voor bewoners én voor monteurs. Waternet en Jules Goossens werken al jaren effectief samen in het veilig en duurzaam aarden van (woon)gebouwen in de regio Amsterdam. Bij sommige renovatiewerkzaamheden (zoals loodsanering of het vervangen van oude huisaansluitingen) onderzoekt Jules Goossens of de aardelektrode aanwezig is en naar behoren werkt.


HagaZiekenhuis

Haga Ziekenhuis had als doelstelling in 2015 ‘het topklinisch ziekenhuis van Den Haag en omstreken’ te zijn. De afgelopen jaren is daartoe het project ‘Haga vernieuwt’ uitgevoerd: een nieuwe entree en de renovatie van de bovenste 7 etages van de hoogbouw. Jules Goossens verzorgde de medische aarding, de aarding van de technische ruimtes én de bliksembeveiliging.