ATEX Explosiegevaar

Bedrijven, organisaties en industrieën waar gevaar bestaat op gas- of stofontploffingen hebben te maken met ATEX. ATEX staat voor Atmosphère Explosible, en is een Europese richtlijnen voor explosieveiligheid. De ATEX-richtlijnen hebben te maken met veilig kunnen werken met installaties die in een explosiegevaarlijke gebieden staan. De richtlijnen schrijven voor hoe mensen die in een explosiegevaarlijke gebied moeten werken, opgeleid en getraind worden. 
 

Aardingsinstallaties en Explosiegevaar

Bliksem en statische elektriciteit kunnen een groot risico zijn op explosiegevaar in een explosiegevaarlijke gebieden. Bliksemontladingen en overspanningen kunnen tot ontsteking leiden. Bijvoorbeeld door het smelten van materiaal, overslag naar en tussen geleidende delen, inductiespanningen in kabeladers of bliksemstromen via metalen leidingen. 
 
Of voor u bescherming tegen een blikseminslag nodig is, hangt van verschillende factoren af. Een risicoanalyse laat de noodzaak van beschermende maatregelen zien. De acceptabele en niet-acceptabele risico’s worden in kaart gebracht. Aan de hand van maatwerk kan de installatie voor bliksembeveiliging aangebracht worden. 
 
Meer informatie over ATEX Explosiegevaar? Neem contact op met Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V.