RWZI Emmen

Het afvalwater van bedrijven en huishoudens stroomt via het riool naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Hier wordt het afvalwater gezuiverd en vervolgens gaat het schone water terug naar het oppervlaktewater. Zo kunnen we veilig in het water zwemmen en voorkomen we milieuvervuiling. Jules Goossens heeft bij het RWZI in Emmen de aardings-, potentiaalvereffeningsinstallatie en uitwendige bliksembeveiligingsinstallatie aangebracht op het nieuwe ontvangwerk en bij enkele kelders.

Kengetallen:

  • Nederland telt ruim 350 RWZI’s;
  • Op dit RWZI in Emmen zijn plm. 108.000 huishoudens aangesloten;
  • Het RWZI is voorzien van bliksembeveiliging en potentiaal vereffening;
  • Een groot aantal metalen delen is aangesloten in de potentiaalvereffening;
  • Schoonmaakkosten van rioolwater in heelNederland bedragen jaarlijks € 1,2 miljard;
  • Ieder huishouden betaalt jaarlijks €150,-.
 

Meer weten? Neem contact op met John Scholing of Jan Voskuil