KPN / Facilicom

KPN heeft sinds enkele jaren een integraal onderhoudscontract met Facilicom. Voor Facilicom verzorgt Jules Goossens de periodieke inspectie van bliksembeveiliging, aarding, EMC-maatregelen en de elektrotechnische installaties. We zien erop toe dat alle locaties voldoen aan de wettelijke normering. De inspecties vinden plaats volgens de normen NEN1014/NEN-EN-IEC62305 en NEN3140.

De grote meerwaarde voor Facilicom is het ontzorgen dat Jules Goossens biedt: Facilicom heeft de rapporten altijd online beschikbaar en kan op ieder gewenst moment de status van de herstelwerkzaamheden inzien.  Facilicom waardeert Jules Goossens omdat wij landelijke dekking waarborgen, actuele digitale informatie leveren en korte communicatielijnen hanteren richting opdrachtgever en eindgebruiker.

Feiten

  • Dit project omvat circa 1400 locaties verspreid over heel Nederland.
  • Het inspecteren van al deze locaties zijn verdeeld over zeven jaar, ongeveer 200 locaties per jaar.
  • Jules Goossens werkt vanuit diverse standplaatsen met inspecteurs en monteurs.

Meer weten? Neem contact op met afdeling Inspectie & Onderzoek.Andere referenties


KPN / Facilicom
Datacenter
T-Mobile