Aarding

Met een aardingssysteem in de vorm van veiligheidsaarding zorgt u ervoor dat als gebouwen, installaties of apparaten onder hoge spanning komen te staan, de elektrische stroom wegvloeit naar de aarde. Zo voorkomt u levensgevaarlijke elektrische stromen. De Nederlandse veiligheidsbepalingen hiervoor zijn vastgelegd in de NEN1010 en worden gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche. 
 

Aardingssysteem

Aardsluiting, kortsluiting en overbelasting zijn gevaren die u elimineert met het juiste aardingssysteem. De inrichting van de aardingsbeveiliging verschilt. Zo zal een aardingssysteem voor de chemische industrie er anders uitzien dan een aardingssysteem voor datacentra of ziekenhuizen.
 

Aardingssystemen

Er zijn verschillende aardingssystemen. Welk aardingssysteem voor u geschikt is, hangt af van uw specifieke situatie en van de eisen die er gesteld worden. Jules Goossens adviseert u graag. We kennen de volgende aardingssystemen:

Veiligheidsaarding
Een wettelijk verplicht aardingssysteem voor elektrische installaties en apparaten. In de NEN1010 is opgenomen dat een zekering automatisch de voeding moet uitschakelen, wanneer er een defect in de stroomketen of het elektrisch materieel optreedt. 
Let op! Bij een aardingssysteem dat aangesloten is op het waterleidingnet werkt een veiligheidsaarding niet. De loden leidingen geleiden de elektrische stroom. Deze loden leidingen worden echter vaak vervangen door kunststof leidingen, welke de elektrische stroom niet geleiden. Het advies: koppel uw elektrische installaties aan een onafhankelijk aardingssysteem voordat de loden leidingen van de waterleidingen vervangen worden door kunststof leidingen. 

Bliksemaarding
Bliksemstroom neemt de weg van de minste weerstand en wordt op een veilige wijze afgevoerd.

Aardingssysteem geschikt voor EMC - EMI
Wanneer er gewerkt wordt met zeer gevoelige apparatuur, mogen er geen invloeden zijn van spanningsvelden in de omgeving. Dit is onder meer van belang bij datacentra, telefooncentrales of laboratoria. Met een functioneel aardingssysteem is er een storingsvrije aarding, met een elektrisch nulpunt. Dat noemt men EMC Aarding
 

Aarding bliksembeveiliging

De extreem snelle kortdurende stroom van de bliksem boort zich met een enorm hoge snelheid dwars door alles heen, om zo snel mogelijk de aarde te bereiken, met alle schade van dien. Met een bliksembeveiligingsinstallatie voorkomt u dit. Het systeem bestaat uit onder meer een opvanginrichting die verbonden is door middel van afgaande leidingen naar een aardingsinstallatie, die de bliksemstroom op een veilige naar aarde afvoeren. 
 

Aardingsinstallatie voor statische elektriciteit

We kennen allemaal het fenomeen statisch geladen te zijn, bijvoorbeeld het knetteren van een wollen trui. Vooral in de industrie of in ruimtes waar spanningsgevoelige instrumenten, zoals geheugenchips van computers, of waar gewerkt wordt met elektronische componenten, kan statische elektriciteit veel schade veroorzaken. 

Een vonk kan dan grote gevolgen hebben en zelfs tot ontsteking leiden. Met aarding kan dit voorkomen worden en zorgt ervoor dat  er ontstaande spanningsverschillen wordt afgevoerd.  
 
Meer informatie over aarding? Neem contact op met Jules Goossens Bliksembeveiliging B.V.