Boerderij Univé

In opdracht van verzekeraar Univé verzorgt Jules Goossens sinds enkele jaren de inspectie van de bliksembeveiliging bij de verzekeringsnemers. De installaties bevinden zich onder andere op woonhuizen en boerderijen. Jules Goossens voert de inspecties uit met een driejaarlijkse interval. De uitvoering is in de regio’s Friesland, Groningen en Drenthe.

We ontzorgen Univé volledig, Jules Goossens regelt de planning en organisatie en correspondeert via de portal, waarin we rapportages, terugkoppelingen en herstelbevindingen plaatsen. Univé is erg te spreken over de benaderbaarheid van Jules Goossens en de korte communicatielijnen met henzelf en de verzekeringnemers. Daarnaast koos Univé voor Jules Goossens omdat we een centraal aanspreekpunt bieden én regionale aanwezigheid. Een perfecte combinatie.

Feiten

  • Bijzonder is de diversiteit aan gebouwen, zoals woonhuizen, akkerbouwbedrijven, veeteeltbedrijven en mkb.
  • Dit project omvat gemiddeld 125 adressen per jaar.

Meer weten? Neem contact op met afdeling Inspectie & Onderzoek.